Święto Saskiej Kępy 2024

Saska Kępa Warszawa, Poland

Święto Saskiej Kępy pod hasłem „Wiosna, ach to ty!” potrwa od godz. 14:00 do 22:00 na ul. Francuskiej, na odcinku od ronda Waszyngtona do ul. Zwycięzców. Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr